Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych (w tym danych kontaktowych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.) jest
spółka DEKRA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12A, 02-673 Warszawa, biuro.warszawa@dekra.com, tel. +48.22.577-36-00 (Administrator danych).

Państwa dane mogą być również współadministrowane przez DEKRA Polska Sp. z o.o. i inne spółki należące do Grupy DEKRA, na mocy umowy zawartej między tymi spółkami,
jednak o takich  sytuacjach każdorazowo informujemy w dedykowanej klauzuli informacyjnej.

Inspektor ochrony danych
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można
kierować do naszego inspektora ochrony danych, Hanny Korol, pod adresem:
odo.pl@dekra.com

Cel, podstawa prawna i czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych w oparciu o
różne podstawy prawne i w różnych celach, w tym w szczególności:

- dane pozyskane za pomocą formularzy kontaktowych
– będą przetwarzane głównie w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1
lit. a RODO), w celu adekwatnym do formularza oraz klauzul zgody dołączonych do formularzy (np. odpowiedź na pytanie przesłane przez formularz kontaktowy, czat z konsultantem, subskrypcja newslettera, przetwarzanie danych w celach marketingowych, itp.) przez okres 3 lat od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania lub do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.

- dane pozyskane do wykonania umowy, np. za pomocą dedykowanych do tego formularzy, rozmów telefonicznych, kontaktu mailowego:

a) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji usługi lub do podjęcia działań niezbędnych przed realizacją usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dane będą przetwarzane przez okres realizacji usługi;

b) przetwarzanie w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. dla celów podatkowych, rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dane
będą przetwarzane do czasu określonego przez poszczególne przepisy prawne;

c) przetwarzanie w celu realizacji przez Administratora danych jego prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak np. utrzymanie kontaktu, realizacja marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora danych poprzez informowanie o zmianach oraz o nowych/podobnych usługach DEKRA, które mogą Państwa zainteresować. Celem przetwarzania może być również ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Dane przetwarzane do powyższych celów będą przechowywane przez okresy niezbędne do realizacji tych celów lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację.

 - dane pozyskane w zgłoszeniach skarg i reklamacji,
w tym np. za pomocą dedykowanych formularzy – Państwa dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i obsługi złożonej przez Państwa skargi lub reklamacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia skargi lub reklamacji, a następnie przez okres
niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi dalszymi roszczeniami lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację.

- dane kandydatów do pracy
– będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną przez kandydata zgodą na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w ramach jednego lub kilku (przyszłych) procesów ekrutacyjnych przez okres przewidziany w danych procesach rekrutacyjnych lub do czasu wycofania przez kandydata udzielonej zgody.

Szczegółowe informacje na temat zakresu, celu, podstawy i czasu przetwarzania danych osobowych przedstawiamy każdorazowo, gdy je pozyskujemy (np. w formularzu online, OWU itp.)

Podanie danych jest dobrowolne i nie wynika z żadnego obowiązku prawnego. W przypadku odmowy dostępu do danych nie będziemy jednak mogli odpowiedzieć na Państwa pytanie, wysłać oferty, newslettera lub zrealizować innej usługi, którą chcielibyście Państwo uzyskać od DEKRA.

Prawa w odniesieniu do przetwarzania danych
W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: odo.pl@dekra.com.
Jednocześnie informujemy, że cofnięcie udzielonej nam zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do czasu wycofania zgody.

Osoba, która uzna, że jej dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych
Zapewniamy poufność przekazanych nam danych osobowych oraz podjęcie wszelkich
środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.


Przekazywanie danych innym podmiotom
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy DEKRA, w
szczególności, w sytuacjach, gdy zapytanie skierowane do Administratora danych dotyczy usług którejś z nich lub z uwagi na realizację umów łączących te spółki z Administratorem danych. Państwa dane mogą być również przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych na podstawie zawartych umów (np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług marketingowych, windykacyjnych).

Przekazywanie danych poza EOG
Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza EOG,
ponieważ korzystamy z zewnętrznego systemu CRM / mailingowego firmy ZOHO na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy transferowej powstałej w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne UE. Firma ZOHO potwierdza spełnienie europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania od Administratora danych dalszych informacji i otrzymania kopii danych osobowych przekazanych poza EOG.

Automatyczne przetwarzanie danych (profilowanie)
W przypadku osób subskrybujących newslettery DEKRA stosujemy tzw. profilowanie zwykłe, tzn. śledzimy historię otwieralności e-maili, aby później wysyłać subskrybentowi informacje przydatne, związane z jego/jej zainteresowaniami.
Takie profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych, ani nie wpływa na Państwa sytuację w inny istotny sposób.

Zautomatyzowane  podejmowanie decyzji odbywa się w systemie CRM - wewnętrznej bazie DEKRA służącej do zarządzania kontaktami, gromadzenia informacji i planowania działań sprzedażowych i marketingowych.
W pozostałych przypadkach Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyzowany, w tym w formie profilowania.

Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")
Jak większość stron internetowych, również strony www Administratora danych mogą wykorzystywać ciasteczka. Służą one identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z serwisu, dzięki czemu wiemy, jaką stronę wyświetlić oraz możemy dostosować treści oferowane przez Administratora danych do Państwa indywidualnych preferencji. Więcej informacji dotyczących plików cookies znajdą Państwo w naszej Polityce cookies: https://budownictwo.dekra.pl/polityka-cookies.html


Data wprowadzenia: 23.05.2018 r.
Ostatnia zmiana: 12.02.2021 r.